Mi az a Karma? – Az aranyszabály

A  karma (cselekvés, tettek , megtett) az ok és okozat szellemi alapelve, pontosabban  az ok-okozati viszony, az interakció törvénye.

Az erkölcs vagy az etikai megfontolások aranyszabálya

Tégy másokkal úgy, ahogyan te tetted volna veled. Ezt a bibliai kijelentést az emberi viselkedés aranyszabályának tekintik . Szinte szó szerint jelenik meg a legtöbb más vallás szentírásaiban, és az általános értelmezés szerint ésszerű magatartási kódexnek tűnik a civilizált emberek számára. Ha nem szeretjük, ha bántanak, az azt mondja nekünk, ne bántsunk mást. De várj egy percet. Mi van, ha szeretünk bántani? Alapos vizsgálat után az Aranyszabály egyértelműen azt tanácsolja, hogy jobban vegyük figyelembe saját preferenciáinkat, mint mások; nem arra késztet bennünket, hogy úgy bánjunk másokkal, ahogy ők szeretnék, ha velük bánnának, hanem ahogy mi magunk is szeretnénk, ha velük lennénk. Mi a valódi jelentősége ennek a rejtélyes tanácsnak? 
jóga szerint, az Aranyszabály nem erkölcsi vagy etikai megfontolásokon alapul; tanácsai pusztán praktikusak. Az az ok, amiért csak azt kellene tennünk másokkal, amit szeretnénk, hogy velünk tegyen, az az, hogy mindazt, amit csinálunk, valamikor természetben visszaadjuk nekünk. Az Aranyszabályra úgy tekinthetünk, mint egy egyetemes törvény interpolációjára: Ahogy másokkal tesz, úgy veled is megteszi. Ezt költőileg megfogalmazva nevezi a jóga a karma törvényének .

A nyugati vallás szerint cselekedeteink gyümölcsét élvezik vagy elszenvedik valamilyen túlvilági helyzetben, de a karma törvénye fenntartja, hogy amit az életben teszünk, az visszatér az életünkbe.

Ami körül mozog, az visszatér

Ne felejtsd el: Ami körül mozog, az visszatér.

Mondja, hogy nagyon fejlett lélek vagy, aki egy életen át rendkívül tiszta és szent emberként él. Én viszont viszonylag primitív lélek vagyok, sok időt töltöttem a többi birodalomban, de nem sok időt töltöttem a földön, és most egy életen át gonoszságot élek– nehezen jobb, mint egy vad állat. Én, az értéktelen nyomorult, könyörtelenül meggyilkollak téged, a szentet. Most tökéletes igazságszolgáltatás lenne, ha fizetnék a bűncselekményemért úgy, hogy magam ölöm meg ebben az életben? A gonosz nyomorult életének értéke pontosan megegyezik-e a szent életének értékével? Természetesen nem az, legfeljebb egy húszéves tapasztalattal rendelkező alkalmazott értéke egyenlő azzal, aki csak néhány napot tölt be. Annak érdekében, hogy egy ilyen helyzetben tökéletes igazságot lehessen elérni, a karma törvénye megköveteli, hogy az őslélek halassza el ennek a karmikus adósságnak a kifizetését, amíg ez a lélek pontosan ugyanarra a szintre nem fejlődik, mint akinek a életét egyszer megsemmisítette. Amikor én, aki egykor értéktelen nyomorult voltam, szentté váltam magam, akkor az a szent élet, amelyet egyszer vettem, megtérülhet; jön egy primitív lélek és meggyilkol.

 Az összes megmagyarázhatatlan rejtély, amely a nyugati vallás dogmáit hibázza, megoldódik, ha a karma és a reinkarnáció szempontjából nézzük . Még azok az emberek is, akik nem hisznek ezekben a doktrínákban, vagy a menny és a pokol létezésében, még mindig intuitívan megértik, hogy valahogy vagy más módon minden visszajön hozzánk; igyekeznek jó életet élni annak ellenére, hogy nyilvánvaló tény, hogy rossznak lenni gyakran könnyebb és kifizetődőbb. A karma törvényét szem előtt tartva. A hősiesség, a szeretet, az együttérzés, a tolerancia vagy az alázat legalább ugyanolyan konkrét hasznot hoz annak, aki végrehajtja, mint azoknak, akikre az ilyen cselekedetek irányulnak.

A tegnapi cselekedetek a mai sorssá válnak

Mindannyian teljesen felelősek vagyunk azért a helyzetért, amelyben minden pillanatban megtaláljuk magunkat. A tegnapi cselekedetek a mai sorssá válnak, a mai cselekedetek pedig a jövőnké lesznek. Ez a karma törvénye. 

 Például mondjuk azt, hogy valamire – talán a hírnévre – vágyunk jobban, mint bármi másra a világon, de a múltbeli karmánk olyan, hogy a jelenlegi hírnévvágyunk nem hozhat azonnal gyümölcsöt számunkra. Amikor nagyon szeretnénk valamit, és nem kaphatunk ilyet, sok fájdalmat és csalódást tapasztalunk, ez pedig arra késztet bennünket, hogy azt kívánjuk, bárcsak ne akarnánk a dolgot, mivel a vágyakozás annyi szenvedést okoz. Így most ellentmondó vágyakat vetítünk: egyrészt hírnévre vágyunk, másrészt nem akarunk hírnevet. Végül, talán valamely jövőbeni életben, mindkét vágy megtérül számunkra; híressé válunk, és ugyanakkor nem akarunk híresek lenni! Újabb nyomorúság következik, amely ellentmondóbb vágyakhoz vezet, amelyek viszont kaotikusabb jövőbeli karmát eredményeznek.

Tudd, hogyan működik a Karma!

A karma működésének ismerete segíthet abban, hogy elkerüljük ilyen fájdalmas csapdák felépítését a jövőbeni életünkben. Csak azt nevezhetjük felszabadult lénynek, aki teljesen mentes a karma kötő láncától.

A leghatalmasabb világi élet is csak egy árnyéka annak az extázisnak, hogy belemerül a Sat-Chit-Ananda-ba (a Siva módosítatlan létezése, tudata és boldogsága), így a jó vágyak is csapdát jelentenek; addig tartanak bennünket a reinkarnáció kerékéhez kötve, amíg mindannyian gyümölcsöt nem teremnek. Az egyetlen csapdázó vágy az önmegvalósítás vágya , mert amikor gyümölcsöt terem, a lánc elszakad. 

Eközben a jóga azt tanácsolja nekünk, hogy tanuljuk meg a karma törvényét a legjobb előnyünkre használni. Ha csak pozitív, egymásnak nem ellentmondó vágyakat és érzelmeket próbálunk kivetíteni, egyszer csak kellemes dolgok fognak elénk jutni. Ebben a tökéletes rendű univerzumban még a legkisebb erőfeszítés sem megy kárba. Ha csak egyszer meditálunk , majd tíz évre vagy akár tíz életre elveszítjük a fegyelmet, akkor a következő meditáció a második próbálkozásunk lesz, és az előnyök ennek megfelelően növekednek. Azok a gyermeki csodagyerekek, akik életük elején figyelemre méltó tehetséget mutatnak, az előző életük során nagy erőfeszítésekkel szerezték meg ajándékaikat. Azok az emberek, akik okkult erőket mutatnak be pszichés képzettség nélküli életük során, más inkarnációk során aratják a lelki fegyelem gyümölcsét. 

Facebook Comments