Az emberek természetüknél fogva jók vagy gonoszak?

Az emberek az egész korszakban azon gondolkodtak, hogy alapvetően jók vagy rosszak vagyunk-e? A filozófusok évezredek óta vitatkoznak az emberi természet alapvető állapotáról. A pszichológia feltárt néhány bizonyítékot, amelyek segíthetnek abban, hogy jobban megértsük, hogy az emberek eredendően jók vagy gonoszak-e.

Pihlström – A gonosz problémája

Az emberek természetüknél fogva jók vagy gonoszak? Pihlström (2015, 79-80. O.) Megjegyezte, hogy a gonosz problémáját általában két különböző szempontból közelítették meg: a teológia és a vallásfilozófia hagyományos nézőpontjából, valamint a világi etika és a politika szemszögéből. gonosz cselekedetek pszichológiai és szociológiai magyarázata. Pihlström azt is megjegyezte, hogy vitatható, hogy ez a két rivális diskurzus nem ismeri el egymást megfelelő válaszként a gonosz ugyanazon problémájára, amelyet a történelem során másként értelmeztek.

Az első ember veleszületetten jó volt?

Genezis könyve szerint (idézi Jones, 1968, 5-6. O.) Az első ember veleszületetten jó volt; A teremtés minden napja után, beleértve Ádám teremtését is, Isten „látta, hogy jó”, amit alkotott. Vitatható azonban, hogy a teremtés folyamatos, mivel Ádámnak és Évának tilos volt megenni a tudásfa gyümölcsét, de későbbi evésük (az emberek első gonosz cselekedete) azt jelzi, hogy szabad akaratuk van és a dolgok megváltoztatásának képessége.

A jó és a gonosz körüli teodikák

Leibniz (idézi Franklin, 2003, 97. o.) Megkérdőjelezte, hogy ha Isten létezik, miért engedi Isten a világon a gonoszt. Azt is állította, hogy ellentmondás van annak állításában, hogy Isten tökéletesen hatalmas (mindenható), mivel a jó és a gonosz még mindig létezik. Ezért Leibniz arra a következtetésre jutott, hogy Isten nem létezik. Pihlström (2015, 77–99. O.) Azonban megjegyezte, hogy sok teista gondolkodó megpróbálta megvédeni a szabad akarat teoditikájátés megkérdőjelezni Leibniz elméletét. Ezek a teoretikusok szerint nem ismerhetjük Isten okait a gonosz megengedésének. Ennek ellenére Pihlström azt javasolta, hogy etikailag katasztrofális azt sugallni, hogy Istennek „jó indokai” lehetnek, hogy az általa létrehozott világ olyan hely legyen, ahol például ártatlan gyermekeket vezetnek gázkamrákhoz, és lehetővé teszik a szörnyű szenvedéseket. A teodikák racionalizálása magát Istent gonosz démongá teszi, ezért e teodikák elutasításának okai mind etikai, mind teológiai okok. Pihlström azt javasolta, hogy a „reális szellem” kialakulásának elmulasztása a filozófiai reflexió ezen területén önmagában is példa arra, amit Hannah Arendt (1963) a „gonosz banalitásának” nevezett. A „gonosz banalitása” olyan kifejezés, amelyet azért találtak ki, hogy szakítson a gonosz kivételes kivételes,

Nincs fény sötétség nélkül

Leibnizzel ellentétben Ágoston más megközelítést alkalmazott a gonosz fogalmához. Augustine (idézi Outlerben, 1955) azzal érvelt, hogy eredetileg minden jó, csakúgy, mint annak Teremtője. A teremtett dolgokban rejlő jó azonban csökkenthető és bővíthető. Mindazonáltal egyeseknek meg kell maradniuk eredeti jellegüknek, amíg fennáll; a korrupció nem fogyaszthatja el a jót anélkül, hogy magát a dolgot is elfogyasztaná. Ezért nincs mit nevezni gonosznak, ha nincs jó. Semmi gonosz nem létezik önmagában, csak mint valami tényleges entitás gonosz aspektusa; egyetlen árnyék sem létezhet fény nélkül. A jó létezhet gonosz nélkül, de a rossz nem létezhet jó nélkül.

Isten nem volt tudatlan, amikor megteremtette a gonoszt

Augustine szerint (idézi Rorty, 2001, 37–53. O.) A világot az isteni szeretet és jóindulat hozta létre és irányította. Az ember a jó és a rossz közötti különbség veleszületett tudásával van felruházva, de a szabad akarat méltóságával is. Az ember képes valódi és nem beprogramozott választásra, azonban jó és rossz tudása nem mindig hatékony és elérhető. Ez teszi törékennyé és kiszolgáltatottá. Mivel a világ semmiből nem áll, ami gonosz, a dolgokra – ételre, szexre, hatalomra – irányuló önző vágyak valóban jók. De az önorientáltak rossz okból fogják fel ezeket a dolgokat. Ez hét bűnhez vezethet, a gonoszság pedig helytelen. Ellentétben állnak a teremtés legfőbb jó természetével. A gonoszság és a gonoszság csak ott áramolhat, ahol a természet korábban nem volt vitás. A bűnös lélek a testet romlékonnyá teszi, amikor az elme a szenvedély rabszolgájává válik, ami nem természetes, hanem önkéntes. Ágoston azonban hangsúlyozta a szeretet erejét, amely képes átirányítani az akaratot, a lélek megfelelő harmóniába vezet, mint irányító erő a jó felé. Amikor Isten megalkotta az ördögöt (ami Isten teremtése által jó és a saját akaratából gonosz), Isten nem volt tudatlan, és előre látta azt a jót, amelyet a gonoszból fog kiváltani.

A gonosz nem önmagunkon kívül

Hasonlóan James Allen szerint(2009/1901, 5–11. O.), A gonosz nem elvont dolog, amely kívül esik önmagunkon. Okkal van ott, és van egy tanulsága számunkra. A szívünk türelmes vizsgálata és kijavítása fokozatosan megérthető a gonosz eredete és természete, amelyet szükségszerűen annak teljes felszámolása követ. Minden gonosz javító és javító, ezért nem állandó. Azt is kijelentette, hogy a minket érintő külvilág saját tapasztalataink tükre. Minden, ami velünk történik, önmagunk része. Minden bűnt helyesen nevezünk „gonosznak”, mivel a lélek arra törekszik, hogy tudatlanságában felforgassa az elménket irányító törvényt. Ez káoszhoz és zavartsághoz vezet belül. Előbb vagy utóbb a bűnök a külső körülmények között betegségként, kudarcként és szerencsétlenségként fognak megnyilvánulni, bánattal, fájdalommal és kétségbeeséssel párosulva. Mivel a szeretet, a szelídség és a jóakarat harmóniát teremt, és aktuálissá válnak egészség, békés környezet és jó szerencse formájában. Saját gondolatainkkal alakítjuk életünket és a körülmények ennek megfelelően alakulnak. Minden lélek vonzza saját minőségét. Minden lélek az összegyűjtött tapasztalatok és gondolatok komplex kombinációja, míg a testünk a megnyilvánulásának eszköze. Ennek eredménye vagyunk, amit gondoltunk. Allen nem tagadja, hogy a körülmények nem érinthetnek minket, ugyanakkor azt sugallja, hogy a körülmények csak annyiban érinthetnek minket, amennyiben ezt megengedjük nekik. Minden lélek az összegyűjtött tapasztalatok és gondolatok komplex kombinációja, míg a testünk a megnyilvánulásának eszköze. Ennek eredménye vagyunk, amit gondoltunk. Allen nem tagadja, hogy a körülmények nem érinthetnek minket, ugyanakkor azt sugallja, hogy a körülmények csak annyiban érinthetnek minket, amennyiben ezt megengedjük nekik. Minden lélek az összegyűjtött tapasztalatok és gondolatok komplex kombinációja, míg a testünk a megnyilvánulásának eszköze. Ennek eredménye vagyunk, amit gondoltunk. Allen nem tagadja, hogy a körülmények nem érinthetnek minket, ugyanakkor azt sugallja, hogy a körülmények csak annyiban érinthetnek minket, amennyiben ezt megengedjük nekik.

Van némi átfedés Allen nézete és a korabeli pszichológiai megközelítések között. Például Carr (2012, 326. o.) Azt javasolta, hogy a pszichológiai gondolkodású emberek a külső tényezők hibáztatása helyett belső pszichológiai folyamatként értsék meg problémáikat. Ezenkívül számos olyan tanulmány foglalkozik, amelyek azt vizsgálják, hogy a környezet (külső tényezők) hogyan befolyásolhatják az egyéni viselkedést, belső tényezőiktől (pl. Sértések és erények) függően. Például a szociálpszichológusok azt vizsgálják, hogyan viselkednek az egyének mások jelenlétében (pl. Foci erőszak). Ezenkívül a pszichológusok gyakran vizsgálják azokat a kockázati tényezőket, amelyek antiszociális viselkedést, függőséget vagy mentális rendellenességet okozhatnak. Emellett megemlíthetők a hatósági engedelmességről szóló tanulmányok (pl. Milgram tanulmánya, 1963; Zimbardo; 1971).

A gonosz nem megfogható

Bár számos tudományos kutatás folyik az emberi jellemzőkről, Morton (2004, idézi Javaid, 2015, 2. o.) Azt javasolta, hogy a „gonosz” problematikus megfogalmazása és megértése. Bár a Bibliában a gonosz szimbolizálja mind az erkölcsi, mind a fizikai, a gonosz gondolata nem kézzelfogható, és a társadalom számára is nehéz megérteni. Dews (2007, 1. o.) Szerint a gonosz gondolata „a sötét erőkre, az emberi motiváció homályos, felfoghatatlan mélységére utal”. A valóságban azonban széles körben meg van győződve arról, hogy az egyes lények viselkedése társadalmi és pszichológiai értelemben is elszámolható (pl. Személyes történelem, körülmények, amelyekbe születnek), ami megváltoztatható.

A gonosz az emberi örökség része

Arandell (1987, 37. o.) Szerint az önmegvalósító jóslat fontos jelenség a „jó” és a „gonosz” tulajdonságainak felismerésében. Mindkét tulajdonság elősegíthető társadalmi interakciókkal. A szülők ilyen jellemzőket rendelhetnek a gyerekekhez, és ha a címkézés tartós, a gyermek felveszi ezt az identitást. Laub (1989, idézi Lemert, 1997, 8. o.) A kollektív emberi erőszak szempontjait vizsgálta, és arra a következtetésre jutott, hogy az egyének és csoportok képesek a jóra és a rosszra. Az általuk elfogadott irányt különböző tényezők befolyásolják, mint például a gazdasági nehézségek, a nemzetiség, az ideológia, a kulturális önképek és mások. Kiemeli azt az elképzelést, hogy a gonosz nem tudományos fogalom, és jelentését nem hagyták jóvá. A gonosz gondolata azonban az emberi örökség része.

A gonosz problémája

A gonosz gondolata különböző szempontokból elemezhető. Mind a teodikáknak, mind a társadalomtudományoknak nehézségei vannak a gonosz problémájának megértésében. Talán a legmeggyőzőbb érv Augustinustól származik, aki arra a következtetésre jutott, hogy a rossz nem létezhet jó nélkül. Kijelentette, hogy természetesen minden jó és a gonosz a jó romlása, ami következésképpen kizárhatja azt az elképzelést, hogy az emberek eredendően gonoszak. Mindazonáltal James Allen azt állította, hogy a gonosz nincs kívül rajtunk, és korrigáló és nem állandó. Ez a megközelítés talán jobban megértheti, hogyan kezelte Isten a gonosz problémáját, amikor az ember szabad akaratot kapott. Ez az elmélet azonban még mindig nem képes megválaszolni azt a kérdést, hogy például miért vezetik az ártatlan gyerekeket gázkamrákhoz, és miért engednek rettenetes szenvedést.

Hivatkozások

Allen, J. (2009). A szegénységtől a hatalomig, vagy a jólét és a béke megvalósításáig . Charleston, SC: Világkönyvtári klasszikusok.

Dews, P. (2007) A gonosz eszméje , Oxford: Wiley-Blackwell.

Franklin, J. (2003) „Leibniz megoldása a gonosz problémájára”, a Think 2 (5), The Royal Institute of Philosophy, DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S1477175600002670 .

Javaid, A. (2015) „A„ gonosz ”szociológiája és társadalomtudománya: a pedofília felfogása„ gonosz ”?” Filozófiai iratok és áttekintések, 6 (1), DOI: 10.5897 / PPR2014.0112 .

Leibovici, M. (2007) „A gonosz banalitása” a tömeges erőszak online enciklopédiájában , [Online]. Elérhető:
https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/en/document/banality-evil (Hozzáférés: 2019. április 30.).

Lemert, EM (1997) The Trouble With Evil: Social Control at the Edge of Morality , Albany, NY: Állami Egyetem New York Press.

Outler, AC (1955). Szent Ágoston, Enchiridion: A hitről, a reményről és a szeretetről [Online] Elérhető: http://www.tertullian.org/fathers/augustine_enchiridion_02_trans.htm#C4 (Hozzáférés : 2016. május 24.).

Pihlström, S. (2015) „A gonoszság és a pragmatikus felismerés problémája” az értékkutató könyvsorozatban (Academic Journal│Essay), 287, DOI: 10.1163 / 9789004301993_006.
Elérhető: https://brill.com/view/book/edcoll/9789004301993/B9789004301993-s006.xml
(Hozzáférés: 2019. április 30.).

Rorty, AO (2001) A gonosz sok arca. London: Routledge.

A Jeruzsálemi Biblia (1968) Reader’s Edn., Szerk. szerző: Alexander Jones, Garden City, New York: Doubleday & Company.

Facebook Comments